Hel 022017
 

31.12.2016 tai sen jälkeen päättyviltä tilikausilta annetaan sekä rakenteeltaan että sisällöltään uudistunut tilintarkastuskertomus. Uudistukset perustuvat tilintarkastuslakiin ja kansainvälisiin tilintarkastusstandardeihin liittyviin muutoksiin. Uuden kertomuksen on tarkoitus antaa lukijalleen tarkempaa informaatiota tarkastuksen kohteesta ja itse tarkastuksen toteutuksesta.

Tilintarkastuskertomus on uudistuksen jälkeen pienilläkin yrityksillä vakiomuodossaan vähintään kaksisivuinen. Aikaisemmasta käytännöstä poiketen lausunto sijoitetaan heti kertomuksen alkuun. Mikäli tarvetta toiminnan jatkuvuuteen liittyviin huomioihin ilmenee, sijoitetaan nämä tiedot heti lausunnon jälkeen. Pörssiyhtiöiden kertomuksissa tulee esittää lisäksi osio, jossa viestitään tilintarkastuksen kannalta keskeisistä seikoista.

Muutoksen myötä toimintakertomus ei enää ole tilintarkastuksen kohteena. Tilintarkastaja kuitenkin antaa lausunnon myös toimintakertomuksesta. Tämä lausunto sijoittuu kertomuksen loppuun muuta informaatiota käsittelevään osioon.

Kertomusuudistuksesta saa lisätietoa esimerkiksi Suomen Tilintarkastajat ry:n sivuilta.