Hel 022017
 

31.12.2016 tai sen jälkeen päättyviltä tilikausilta annetaan sekä rakenteeltaan että sisällöltään uudistunut tilintarkastuskertomus. Uudistukset perustuvat tilintarkastuslakiin ja kansainvälisiin tilintarkastusstandardeihin liittyviin muutoksiin. Uuden kertomuksen on tarkoitus antaa lukijalleen tarkempaa informaatiota tarkastuksen kohteesta ja itse tarkastuksen toteutuksesta.

Tilintarkastuskertomus on uudistuksen jälkeen pienilläkin yrityksillä vakiomuodossaan vähintään kaksisivuinen. Aikaisemmasta käytännöstä poiketen lausunto sijoitetaan heti kertomuksen alkuun. Mikäli tarvetta toiminnan jatkuvuuteen liittyviin huomioihin ilmenee, sijoitetaan nämä tiedot heti lausunnon jälkeen. Pörssiyhtiöiden kertomuksissa tulee esittää lisäksi osio, jossa viestitään tilintarkastuksen kannalta keskeisistä seikoista.

Muutoksen myötä toimintakertomus ei enää ole tilintarkastuksen kohteena. Tilintarkastaja kuitenkin antaa lausunnon myös toimintakertomuksesta. Tämä lausunto sijoittuu kertomuksen loppuun muuta informaatiota käsittelevään osioon.

Kertomusuudistuksesta saa lisätietoa esimerkiksi Suomen Tilintarkastajat ry:n sivuilta.

Jou 222016
 

Itäkeskuksen konttori on avoinna 27. – 29.12. kello 8:00 – 15:00 ja perjantaina 30.12. kello 14:00 asti.

Toivotamme kaikille rauhallista joulua!

Mar 292016
 

Olemme avanneet uuden toimipisteen Lohjan keskustaan osoitteeseen Laurinkatu 51 A, 2 krs, 08100 Lohja. Lohjan konttorin toiminnasta vastaa HT Virve Hiljanen. Sovittehan tapaamisen etukäteen. Virven yhteystiedot löytyvät täältä.

Kes 232016
 

Kuortin toimisto on suljettuna 11.7.2016 – 5.8.2016. Itäkeskuksen toimipiste on avoinna normaalisti koko kesän ajan. Toimiston puhelinnumero on 050 308 9587.

Tou 042016
 

Itiksen toimipisteessämme on otettu käyttöön uusi toimiston numero 050 308 9587. Numeroon voi olla yhteyksissä esimerkiksi aineistoa toimitettaessa tai noudettaessa. Muut yhteystietomme löytyvät Yhteystiedot -osiosta.

Maa 102016
 

Kirjanpitolain muutoksen yhteydessä myös osakeyhtiölakia muutettiin tietyin osin. Muutokset liittyvät toimintakertomukseen, konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuteen sekä kehittämismenojen vähentämiseen jakokelpoisista varoista. Lakimuutoksia voidaan soveltaa kirjanpitolain siirtymäsäännöksistä poiketen vasta 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.

Lähteet:
Osakeyhtiölaki 624/2006, viitattu 10.3.2016, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624?

Tam 142016
 

Koulutuspäivän johdosta toimistomme on kiinni tiistaina 9.2.2016.
Kiireellisissä asioissa voitte tuolloin ottaa yhteyttä HTM Timo Tarkelaan (050-521 3391).

Tam 142016
 

Uudistettu kirjanpitolaki astui voimaan 1.1.2016. Uutta lakia on sovellettava 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavina tilikausina. Muutoksilla on pyritty keventämään pienyritysten hallinnollista takkaa, minkä vuoksi laissa on nyt määritelty kokorajat pien- ja mikroyrityksille. Kirjanpitolakia on täydennetty valtioneuvoston asetuksella pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista. Toinen keskeinen muutos kirjanpitolaissa on pienkonsernien vapauttaminen konsernitilinpäätöksen laatimisvelvoitteesta. Lisää tietoja muutoksista löytyy esimerkiksi Taloushallintoliiton sivuilta tai Suomen Tilintarkastajat ry:n sivuilta.

Lähteet:
Kirjanpitolaki 1336/1997
Laki kirjanpitolain muuttamisesta 1620/2015
Suomen Tilintarkastajat ry, viitattu 14.1.2016, Sääntelyhankkeita: kirjanpitolaki: http://www.suomentilintarkastajat.fi/yhdistys/saantelyhankkeita/kirjanpitolaki
Taloushallintoliitto, viitattu 14.1.2016, Kirjanpitolaki uudistuu: http://taloushallintoliitto.fi/tietoa-meista/hankkeita/kirjanpitolaki-uudistuu
Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 1753/2015

 

Jou 042015
 

Koulutuspäivän johdosta toimistomme on kiinni torstaina 10.12.2015.
Kiireellisissä asioissa voitte ottaa yhteyttä HTM Timo Tarkelaan (050-521 3391).

Syy 152015
 

Tilaajavastuulaki muuttui 1.9.2015. Tilaajavastuulain muututtua tilaajan on hankittava muiden laissa edellytettyjen selvitysten lisäksi myös selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. Selvitysvelvollisuus voidaan täyttää esimerkiksi hankkimalla jäljennös työterveyshuoltosopimuksesta. Työterveyshuoltoa koskevan selvityksen tulee olla päivätty ja allekirjoitettu. Työterveyshuoltoselvitystä koskevat samat määräajat kuin muitakin tilaajavastuuselvityksiä. Lisätietoja asiasta saa täältä.

Lähteet:
Tilaajavastuu.fi, 4.9.2015. https://www.tilaajavastuu.fi/fi/rel/tilaajavastuulaki-muuttui-nain-tilaaja-selvittaa-tyoterveyshuollon-jarjestamisen/