Lok 062017
 

Toimistomme on suljettu henkilöstön yhteisen koulutuspäivän vuoksi maanantaina ja tiistaina 9.-10.10.2017. Kiireellisissä asioissa voitte olla yhteydessä joko Timo Tarkelaan (050 521 3391) tai Virve Hiljaseen (040 730 6800).

Hel 022017
 

31.12.2016 tai sen jälkeen päättyviltä tilikausilta annetaan sekä rakenteeltaan että sisällöltään uudistunut tilintarkastuskertomus. Uudistukset perustuvat tilintarkastuslakiin ja kansainvälisiin tilintarkastusstandardeihin liittyviin muutoksiin. Uuden kertomuksen on tarkoitus antaa lukijalleen tarkempaa informaatiota tarkastuksen kohteesta ja itse tarkastuksen toteutuksesta.

Tilintarkastuskertomus on uudistuksen jälkeen pienilläkin yrityksillä vakiomuodossaan vähintään kaksisivuinen. Aikaisemmasta käytännöstä poiketen lausunto sijoitetaan heti kertomuksen alkuun. Mikäli tarvetta toiminnan jatkuvuuteen liittyviin huomioihin ilmenee, sijoitetaan nämä tiedot heti lausunnon jälkeen. Pörssiyhtiöiden kertomuksissa tulee esittää lisäksi osio, jossa viestitään tilintarkastuksen kannalta keskeisistä seikoista.

Muutoksen myötä toimintakertomus ei enää ole tilintarkastuksen kohteena. Tilintarkastaja kuitenkin antaa lausunnon myös toimintakertomuksesta. Tämä lausunto sijoittuu kertomuksen loppuun muuta informaatiota käsittelevään osioon.

Kertomusuudistuksesta saa lisätietoa esimerkiksi Suomen Tilintarkastajat ry:n sivuilta.

Jou 222016
 

Itäkeskuksen konttori on avoinna 27. – 29.12. kello 8:00 – 15:00 ja perjantaina 30.12. kello 14:00 asti.

Toivotamme kaikille rauhallista joulua!

Mar 292016
 

Olemme avanneet uuden toimipisteen Lohjan keskustaan osoitteeseen Laurinkatu 51 A, 2 krs, 08100 Lohja. Lohjan konttorin toiminnasta vastaa HT Virve Hiljanen. Sovittehan tapaamisen etukäteen. Virven yhteystiedot löytyvät täältä.

Kes 232016
 

Kuortin toimisto on suljettuna 11.7.2016 – 5.8.2016. Itäkeskuksen toimipiste on avoinna normaalisti koko kesän ajan. Toimiston puhelinnumero on 050 308 9587.

Tou 042016
 

Itiksen toimipisteessämme on otettu käyttöön uusi toimiston numero 050 308 9587. Numeroon voi olla yhteyksissä esimerkiksi aineistoa toimitettaessa tai noudettaessa. Muut yhteystietomme löytyvät Yhteystiedot -osiosta.

Maa 102016
 

Kirjanpitolain muutoksen yhteydessä myös osakeyhtiölakia muutettiin tietyin osin. Muutokset liittyvät toimintakertomukseen, konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuteen sekä kehittämismenojen vähentämiseen jakokelpoisista varoista. Lakimuutoksia voidaan soveltaa kirjanpitolain siirtymäsäännöksistä poiketen vasta 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.

Lähteet:
Osakeyhtiölaki 624/2006, viitattu 10.3.2016, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624?